Løren Velforening

Løren Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet samt drift av Lørenparken.
 
Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst ¾ flertall i styret for å ta opp slike saker.
 
Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Hvert sameie/borettslag med over 100 seksjoner velger 2 utsendinger til årsmøtet i velforeningen.
De med færre velger en utsending. Saker som skal behandles i velforeningens årsmøte fremlegges for årsmøtet i det enkelte sameie, som også velger utsendingene. Mellom årsmøtene ledes velforeningen av et styre som består av styrelederene i det enkelte sameie/borettslag.
 
Løren Velforening drifter Lørenparken.

Kontaktadresse til Løren velforening: styret@lorenvel.no

 

Styret

Styret i Løren Velforening er sammensatt av styrelederne fra de sameiene/borettslag som er medlemmer i velforeningen. Styrets sammensetning velges inn ved årsmøtet hvert år. Det nye styret velger så styreleder.
 
Pliktige medlemmer: 

Lørenparken Boligsameie (gnr.124 bnr. 211, Oslo kommune), Sameiet Lørenplatået (bnr. 124 bnr. 210, Oslo kommune), Sameiet Lørenkvartalet (gnr. 124 bnr. 211, Oslo kommune), Løren Torg Borettslag (gnr. 124 bnr. 215, Oslo kommune), Sameiet Lørenlunden (gnr. 124 bnr. 33, Oslo kommune), Grüner Boligstiftelse (gnr. 124 bnr. 200, Oslo kommune), Indre Oslo Boligstiftelse (gnr. 126 bnr. 162, Oslo kommune), Bybo Boligstiftelse (gnr. 126 bnr. 68, Oslo kommune), Lørenvangen Eierseksjonssameie (gnr. 124 bnr. 217 Oslo kommune), Lørenhagen Eierseksjonssameie (gnr. 124 bnr. 27, Oslo kommune), Lørenhøyden Boligsameie (gnr. 124 bnr. 227, Oslo kommune), Lørenpynten Boligsameie (gnr. 124 bnr. 134, Oslo kommune), Løren Stasjon Hus A AS (gnr. 124 bnr. 272, Oslo kommune), Løren Stasjon Eierseksjonssameie (gnr. 124 bnr. 151, Oslo kommune), Løren Stasjon C og D (gnr. 124 bnr. 151, Oslo kommune).

 

Frivillige medlemmer:

Sameiet Løren Vest

 

 

 

Info fra styret

Siste nyheter

Vinterglede i Lørenparken
Løren velforening arrangerer mange...


Aktiviteter på Løren - Årshjulet 2024
Det blir mange hyggelige, sosiale...


Julegrantenning - Løren Torg
Ring førjulstiden inn på...


Parkering i Lørenparken


Medlemskap i velforeningen
Kjære Løren – her ser...