Løren Velforening

Løren Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet samt drift av Lørenparken.
 
Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst ¾ flertall i styret for å ta opp slike saker.
 
Alle husstander som ligger i Velforeningens område er pliktige medlemmer. Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Hvert sameie/borettslag med over 100 seksjoner velger 2 utsendinger til årsmøtet i velforeningen.
De med færre velger en utsending. Saker som skal behandles i velforeningens årsmøte fremlegges for årsmøtet i det enkelte sameie, som også velger utsendingene. Mellom årsmøtene ledes velforeningen av et styre som består av styrelederene i det enkelte sameie/borettslag.
 
Løren Velforening drifter Lørenparken.

Kontaktadresse til Løren velforening: styret@lorenvel.no

 

Styret

Styret i Løren Velforening er sammensatt av styrelederne fra de sameiene/borettslag som er medlemmer i velforeningen. Styrets sammensetning velges inn ved årsmøtet hvert år. Det nye styret velger så styreleder.
 
Styrets sammensetning etter sameiermøtet er som følger: 
 • Lørenparken boligsameie
 • Sameiet Lørenplatået
 • Lørenkvartalet Borettslag
 • Sameiet Lørenkvartalet
 • Løren Torg Borettslag
 • Sameiet Lørenlunden
 • Sameiet Sinsentoppen
 • Løren Stasjon Eierseksjonssameie
 • Lørenpynten Boligsameie
 • Lørenhøyden Boligsameie
 • Lørenhagen Eierseksjonssameie
 • Grüner Boligstiftelse
 • Lørenvangen ESS
 • Bybo Boligstiftelse
 • Indre Oslo Boligstiftelse
 • Selvaag Bolig AS
 • Selvaag Eiendom AS

 

Info fra styret

Siste nyheter

Julegrantenning - Løren Torg
Ring førjulstiden inn på...


Parkering i Lørenparken


Medlemskap i velforeningen
Kjære Løren – her ser...


OPPGRADERING AV LØRENVEIEN


Hjelp oss å holde Lørenbyen ren
Vi oppfordrer alle til å bidra til...