Velkommen til oss!

Dette er en side for alle medlemmer av Løren Velforening. 

OPPGRADERING AV LØRENVEIEN

Velforeningen har mottatt brev fra Oslo kommune vedrørende anleggsarbeidet i Lørenveien. Ferdigstillelse er nå lagt til våren 2024.
 
Informasjon fra Bymiljøetaten, Oslo kommune:
Det er blitt forsinkelser i prosjektet med å oppgradere Lørenveien (mellom Lørenvangen og Økernveien), og fremdriftsplanen sier nå ferdigstillelse våren 2024. Vi er veldig lei oss for det og beklager at prosjektet ikke kan ferdigstilles i sin helhet nå i høst.
Grunnen til forsinkelsene er blant annet at kabelanleggene i gaten ikke var i tråd med kartgrunnlaget og at de ikke hadde den kvaliteten som var forventet. Dette har medført at noen av de prosjekterte løsningene ikke kunne gjennomføres. Dermed har Bymiljøetaten sammen med deres entreprenør måttet bruke ressurser på å finne frem til alternative løsninger.
Bymiljøetaten ønsker å takke alle berørte for tålmodigheten så langt. Samtidig oppfordrer de alle trafikanter, også syklister, til å være oppmerksomme og vise hensyn når man ferdes i området i anleggsperioden.
For oppdatert informasjon om prosjektet og kontaktinformasjon, besøk prosjektets hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/slik.../lorenveien-oppgradering/

Info fra styret

Siste nyheter

Vinterglede i Lørenparken
Løren velforening arrangerer mange...


Aktiviteter på Løren - Årshjulet 2024
Det blir mange hyggelige, sosiale...


Julegrantenning - Løren Torg
Ring førjulstiden inn på...


Parkering i Lørenparken


Medlemskap i velforeningen
Kjære Løren – her ser...